A-Z

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
?
#


in Belgium


vorige pagina
latere pagina
index Vrouwenweetjes
A Web of One's Own de situatie van vrouwen in de wereld, archief, je bijdrage insturen
Adressen: Vrouwenbeweging adressen, telefoonnummers en webpagina's
Adressen: Vrouwenmishandeling adressen en telefoonnummers van vluchthuizen en vrouwenopvangcentra
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie namen van bestuursleden en leden van dit comité
Amazone centrum voor gelijke kansen, documentatiecentrum, archief voor vrouwengeschiedenis
Anna Bijnsstichting door een aantal Nederlandse schrijfsters opgericht, als tegengewicht voor de stelselmatig aan mannen gegeven PC Hooftprijs
Antwerpse Wicca Informatie Pagina toegang tot Osbidian's Book of Shadows, handige spreuken en toverformules
Beweging van Ondernemende Vrouwen de samenleving en de individuele leefkwaliteit verbeteren, centrale waarden, cursus 'Internet voor Vrouwen'
CCEC Conferentie van Parlementaire Commissies voor gelijke kansen in de Europese Unie
CMBV - Christelijke Beweging van Ondernemende Vrouwen 50.000 christelijke ge-inspireerde leden, voor een volwaardige plaats voor de vrouw in de samenleving
Coördinatie, De samenwerkingsverband van alle democratische politieke vrouwengroeperingen in ons land voor een paritaire democratie
COVIF overkoepelt de verenigingen die streven naar de eliminatie van het geweld tegen vrouwen (F)

Femina Web Search for Women Internationale search-engine voor sites van en voor vrouwen, 'best sites'-lijst. (E)
Femistyle online magazine, dossiers, links en rubrieken: Vrouw van de Maand, Zakenvrouw en IJdelheid
FIFAD platform voor organisaties van Afrikaanse vrouwen, voor vrouwvriendelijkheid van ontwikkelingsstrategieën
Franstalige Vrouwenraad Waalse tegenhanger van de NVR, nieuwsbrief Objectif, activiteiten, de situatie van vrouwen in België en in het buitenland
KAV sociaal-culturele vrouwenbeweging, cursussen, maandblad Vrouw & Wereld, forum 'Vrouwentongen'
Le Comité de Liaison des Femmes promoot gelijkheid van mannen en vrouwen in politieke, professionele, familiale en sociale wereld (F)
Modelhunters reklamebureau voor webpromotie van startende modellen

Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) platformorganisatie voor meer dan 30 vrouwenverenigingen
Nederlandstalige Vrouwenraad platformorganisatie voor meer dan 30 vrouwenverenigingen
OSCE/RFP strijdt voor de vrede door te vechten voor ontwapening, terugdringen van ongelijkheden en ontwikkelen van democratie

Riot Grrl E-zine met vrolijke artikelen van vrouwen, orakel, 'Feed the Supermodel'-spel (E)
Rol en Samenleving (RoSa) studie-, informatie- en documentatiecentrum over sekserollen, feminisme en vrouwenzaken, publicaties en archief
RoSa collecties en werking, publicaties en info over dienstverlening en bereikbaarheid
Socialistische Vooruitziende Vrouwen vanuit socialistisch-mutualistische visie vrouwen stimuleren en ondersteunen naar een rechtmatige positie in de samenleving
SOPHIA Belgisch coördinatienetwerk voor vrouwenstudies, de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek vrouwenstudies stimuleren
Soroptimist International of Belgium vrouwen in managementposities, voor vrede, begrip en gelijke rechten
Stichting Vrouwen tegen Mishandeling informeert, sensibiliseert en geeft vorming over geweld op vrouwen en kinderen
Université des Femmes de problematiek van de sekseverhoudingen introduceren in alle kennis, organisatie van vormings-, studiedagen en colloquia
ViVa Women's History
artikelen in (D, F, N, en E) uit internationale vaktijdschriften over vrouwengeschiedenis (E)
Vrouw en Ingenieur denknet binnen de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) om de positie van vrouwelijke ingenieurs te versterken
Vrouw en Maatschappij - CVP Politieke vrouwengroep van de Christelijke Volkspartij, de V&M-bureauleden, vrouwelijke CVP-ministers en parlementsleden
Vrouw en Vrijheid de deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming stimuleren, vrouwenstemrecht, columns en links
Vrouwen Overleg Komitee (VOK) 'Feministisch en pluralistisch' voor contact, uitwisseling van informatie en overleg

Vrouwen Van Vandaag voor moderne vrouwen, nieuwtjes, achtergrondartikelen, een column over vrouwenzaken, archief
Vrouwenecclesia Vlaams netwerk van vrouwen en -groepen, discussie-, ervarings-, schrijf-, lees- en bijbelgroepen en cursussen
Vrouwenraad koepelorganisatie van 40 vrouwenorganisaties met verschillende filosofische en ideologische strekkingen
Vrouwenstudies in Vlaanderen Vlaamse universiteiten bieden een volwaardige academische opleiding Vrouwenstudies aan, links

Women Halting Online Abuse informatie en hulp voor vrouwen die online worden lastiggevallen (E)
Women.com verzamelsite met veel links naar allerhande vrouwenzaken zoals damestijdschriften, beauty en relatiekwesties (E)
Women's Project internationale vereniging van vrouwelijke ondernemers, voor structurele armoedebestrijding gekoppeld aan duurzame ontwikkeling
WomenWatch initiatief van de VN, behartigt de belangen van vrouwen wereldwijd (E)
Working Moms Refuge Internetgemeenschap van werkende moeders, een vraag stellen, tips om werk en gezinsleven succesvol te combineren (E)
Zorra Centrum voor Vrouwenstudies: de rol van mannen en vrouwen in de reclame
010927 040222
naar pagina-top naar alle rubrieken
A-Z Startpagina
Gebroken link? Mailen aan webmaster aub
Uw homepagina aanmelden
Gratis zoekertje plaatsen

©2001-2010 a-z.be | disclaimer | privacybeleid